Вид на СарГРЭС

Сказали "Спасибо!"

 

Комментарии

Строится общежитие СЮИ- виден кран.